Asystent osoby niepełnosprawnej Drukuj
Wpisany przez admin   
niedziela, 11 grudnia 2016 15:25

Asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole trwa 1 rok, w II semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przeprowadzanego przez OKE
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
  • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ma za zadanie dążyć do podnoszenia jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania. Pomaga osobie niepełnosprawnej w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń wynikających z wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych. Organizuje jej również czas wolny, spotkania kulturalne, rekreację, kontakty społeczne oraz integruje ze środowiskiem.

Asystent osoby niepełnosprawnej po ukończeniu nauki              w PSB potrafi

  • udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
  • organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
  • wykonywanie czynności opiekuńczych w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
  • aktywizacja osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
  • wsparcie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych

Organizacja nauki

Nauka trwa 1 rok i kończy się uzyskaniem państwowego tytułu asystenta osoby niepełnosprawnej

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, szkołach integracyjnych, ośrodkach adpatkacyjnych, placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym.

Poprawiony: wtorek, 24 sierpnia 2021 10:42