Informacje o szkole Drukuj
Wpisany przez admin   
niedziela, 26 maja 2013 13:35

 

 

Profesjonalna Szkoła Biznesu w Tarnobrzegu jest szkołą, policealną , zaoczną dla dorosłych. Szkoła kształci  w różnych zawodach, w zależności od potrzeb rynku pracy i zainteresowania słuchaczy. Szkoła powstała w 1997, ma duże tradycje edukacyjne , kształciła słuchaczy w systemie dziennym i zaocznym.

Duża liczba absolwentów na przestrzeni lat opuściła mury szkoły.Szkoła  funkcjonuje do dziś, a od 2009 roku szkoła kształci słuchaczy wyłącznie w systemie zaocznym. Prowadzimy kształcenie zbliżone do systemu studiów. Rok szkolny dzieli się na semestry, każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

Po dwóch latach nauki  lub po roku w zależności od kierunku kształcenia słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz po zdaniu kwalifikacji zawodowych otrzymują dyplom w danym zawodzie. Dyplomy wydaje OKE, są one ważne w krajach UE, wydawane są w języku polskim i angielskim.Misją  szkoły jest profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań wynikających z funkcji poszczególnych zawodów.

Ofertę naszą kierujemy do wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią dowolnego typu i chcą swoją wiedzą i umiejętnościami służyć drugiemu człowiekowi.

Nasza szkoła oferuje:
• wykwalifikowaną kadrę wykładowców
• miłą i przyjazna dla słuchaczy atmosferę nauki
• przyjazną administrację, służąca pomocą każdemu słuchaczowi
• naukę w dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach tematycznych
• proponujemy poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez dodatkowe kursy i  warsztaty tematyczne
• proponujemy naszym słuchaczom zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych kursach lub naukę na drugim kierunku za minimalną odpłatnością
• niskie czesne
• rabaty na kursach językowych
• możliwość korzystania z technik multimedialnych
• pracownie komputerową i pracownię pielęgnacyjną
• pomoc socjalną najbardziej potrzebującym
• wydajemy potrzebne zaświadczenia do ZUS, MOPS i inne
• posiadamy wysokie wyniki w zdawalności egzaminów zawodowych- powyżej 90% na wszystkich kierunkach kształcenia

Serdecznie zapraszamy do zainteresowania się naszą ofertą edukacyjną Dyrektor i właściciel  Szkoły mgr Anna Baran

Poprawiony: czwartek, 01 października 2015 08:36