Opiekun Medyczny Drukuj
Wpisany przez admin   
niedziela, 26 maja 2013 09:26

statut szkoły.doc 

 

Opiekun medyczny

1,5 roku

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 1,5 roku, w III semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przeprowadzanego przez OKE
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Opiekun medyczny tworzy średni personel medyczny związany ze świadczeniem usług           w zakresie opieki nad osobą chorą. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, udziela wsparcia emocjonalnego, pomaga komunikować się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami..

Opiekun medyczny po ukończeniu nauki w PSB potrafi

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
 • organizowanie opieki w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • asystowanie pielęgniarkom w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych
 • dokumentowanie czynności opiekuńczych

Organizacja nauki

Nauka trwa 1,5 roku  i kończy się uzyskaniem państwowego tytułu opiekuna medycznego

Perspektywy zawodowe

 • w zakładach opiekuńczo-medycznych
 • w domach pomocy społecznej
 • w państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

 

Poprawiony: wtorek, 24 sierpnia 2021 10:18