Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Drukuj
Wpisany przez admin   
niedziela, 11 grudnia 2016 15:36

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

2 lata

Nauka trwa 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Do głównych zadań opiekuna w Domu Pomocy Społecznej należy pomoc w codziennie wykonywanych czynnościach z zakresu higieny osobistej i samoobsługi, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie osób chorych i niesamodzielnych. Opiekun doradza w zakresie planowania wydatków domowych, pomaga w znalezieniu sposobów na spędzanie wolnego czasu, mobilizuje do aktywności oraz rozwijania pasji i zainteresowań.

Opiekun w DPS po ukończeniu nauki w PSB potrafi

  • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
  • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
  • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
  • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.


Organizacja nauki

Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem państwowego tytułu opiekuna w domu pomocy społecznej.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku mogą jako opiekun w domu pomocy społecznej  pracować                     w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.


Poprawiony: niedziela, 11 grudnia 2016 15:37